เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.ประกาศรับสมัคร ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทพิจารณาจากความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2560(ด่วนมาก)
 
ประกาศรับสมัครระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทพิจารณาจากความสามารถพิเศษ <<คลิกที่นี่>>
ขั้นตอนการกรอกข้อมูลสมัคร<<คลิกที่นี่>>
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560<<คลิกที่นี่>>

 • เปิดรับสมัคร : 20 มกราคม - 25 กุมภาพันธ์ 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน : วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560
 • วันสอบข้อเขียน และปฏิบัติ (ถ้ามี)) : วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560
 • วันสอบสัมภาษณ์ : วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560
 • วันรายงานตัวพร้อมชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจํานวน : วันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2560

 •  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   20 มกราคม 2560
   2.รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนระดับปริญญาตรี ประเภท GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560(ด่วนมาก)
   ผู้สมัครที่มีรายชื่อตามประกาศ ให้ดำเนินการตาม "ข้อปฏิบัติในวันสอบข้อเขียน" ในไฟล์ประกาศ

  ผู้สมัครสามารถค้นหารายชื่อได้โดยวิธีการกด Ctrl+F และพิมพ์ชื่อ เพื่อค้นหา
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   18 มกราคม 2560
   3.วิธีแก้ปัญหาจากการใช้โปรแกรม Internet Download Manager โหลด PDF(ด่วนมาก)
   
  กรณีผู้สมัคร กดพิมพ์ใบชำระเงินไม่ได้ เนื่องจากติดการทำงานของโปรแกรม Internet Download Manager (IDM) ดังตัวอย่าง ให้แก้ปัญหาโดย กดปุ่ม Alt ที่ Keyboard ค้างไว้ แล้วคลิกที่รูปเครื่องพิมพ์ เพื่อโหลดไฟล์ไปอีกแท็บหนึ่ง โดยไฟล์ดังกล่าวเป็นไฟล์ .PDF
  Photo
   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   9 มกราคม 2560
   4.ประกาศรับสมัคร ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง (สอบคัดเลือก) รอบสอง ปีการศึกษา 2560(ด่วนมาก)
   
  * สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครเพิ่มเติม : การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี) *


  ประกาศรับสมัครระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบ 2 <<คลิกที่นี่>>
  ประกาศรับสมัครระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบ 2 Link สำรอง <<คลิกที่นี่>>
  ขั้นตอนการกรอกข้อมูลสมัคร<<คลิกที่นี่>>
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560<<คลิกที่นี่>>

 • เปิดรับสมัคร : 19 ธันวาคม 2559-15 กุมภาพันธ์ 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน : วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
 • วันสอบข้อเขียน (วิชาพื้นฐานทั่วไป และวิชาเฉพาะ (ข้อเขียน/ปฏิบัติ (ถ้ามี)) : วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560
 • วันสอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560
 • วันรายงานตัวพร้อมชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจํานวน : วันที่ 31 มีนาคม-1 เมษายน 2560

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  1) ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัครได้ 3 อันดับ
  2) ผู้สมัครทุกหลักสูตร/สาขาวิชา จะต้องสอบวิชาพื้นฐานทั่วไป
  3) ผู้สมัครที่เลือกสมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) ในอันดับ 1 หรือ 2 หรือ 3 จะต้องสอบวิชาวัดแววความเป็นครู
 •  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   19 ธันวาคม 2559
   5.ผู้สมัครที่มีรายชื่อต่อไปนี้ กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ด่วน !!!!!(ด่วน)
   ผู้สมัครที่มีรายชื่อต่อไปนี้
  1. นางสาวสุปราณี ผึ่งผาย
  กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด่วน !!!!!!
  เบอร์ติดต่อ 02-4737000 ต่อ 1717 (คุณศิริพัชรา)
   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   4 มกราคม 2560
   6.ประกาศรับสมัคร ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทพิจารณาจากผลการทดสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2560(ด่วน)
   
  ประกาศรับสมัครระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทพิจารณาจากผลการทดสอบ GAT/PAT <<คลิกที่นี่>>
  ประกาศรับสมัครระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทพิจารณาจากผลการทดสอบ GAT/PAT Link สำรอง <<คลิกที่นี่>>
  ขั้นตอนการกรอกข้อมูลสมัคร<<คลิกที่นี่>>
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560<<คลิกที่นี่>>

 • เปิดรับสมัคร : 20 ธันวาคม 2559-15 มกราคม 2560
 • ยื่นสำเนาหนังสือรับรองผลการสอบ GAT/PAT : 20 ธันวาคม 2559-15 มกราคม 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน : วันพุธที่ 18 มกราคม 2560
 • วันสอบข้อเขียน และปฏิบัติ (ถ้ามี)) : วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันพุธที่ 25 มกราคม 2560
 • วันสอบสัมภาษณ์ : วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
 • วันรายงานตัวพร้อมชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจํานวน : วันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2560

 •  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   22 ธันวาคม 2559
   7.ประกาศรับสมัคร ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทพิจารณาจากผลการเรียน (GPA) ปีการศึกษา 2560
   
  ประกาศรับสมัครระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทพิจารณาจากผลการเรียน (GPA) <<คลิกที่นี่>>
  ประกาศรับสมัครระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทพิจารณาจากผลการเรียน (GPA) Link สำรอง <<คลิกที่นี่>>
  ขั้นตอนการกรอกข้อมูลสมัคร<<คลิกที่นี่>>
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560<<คลิกที่นี่>>

 • เปิดรับสมัคร : 25 ธันวาคม 2559-20 มกราคม 2560
 • ยื่นสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 5 ภาคเรียน : 25 ธันวาคม 2559-20 มกราคม 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน : วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560
 • วันสอบข้อเขียน และปฏิบัติ (ถ้ามี)) : วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
 • วันสอบสัมภาษณ์ : วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560
 • วันรายงานตัวพร้อมชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจํานวน : วันที่ 16-17 มีนาคม 2560

 •  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   27 ธันวาคม 2559
   8.ขั้นตอนการเข้าระบบ สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนเข้าใช้ระบบแล้ว <<คลิกที่นี่>>
   สำหรับผู้ที่เคย "ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ" แล้ว เมื่อทำการลงทะเบียนอีกครั้ง
  ระบบจะขึ้นว่า "เลขประจำตัวประชาชนถูกใช้แล้วในฐานข้อมูล"
  หากจะเข้าสู่ระบบรับสมัครอีกครั้ง ให้คลิก "ถอยกลับ" และ "เข้าสู่ระบบ"
  จากนั้น ให้กรอกเลขที่บัตรประชาชนทั้งในช่อง "เลขที่บัตรประชาชน" และช่อง "รหัสผ่าน" จากนั้นคลิก "เข้าสู่ระบบ"
   ประกาศโดย   ศูนย์รับสมัครนิสิต-นักศึกษา   วันที่ประกาศ   9 มีนาคม 2558
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2017   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1998 - 1716