เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบ 2 ปีการศึกษา 2566(ด่วนที่สุด)
 
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   3 กุมภาพันธ์ 2566
 2.รอบที่ 2 Quota ครั้งที่ 1 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 (TCAS66)(ด่วนที่สุด)
 
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   18 มกราคม 2566
 3.ประเภทบริการวิชาการ ปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 (TCAS66)(ด่วนมาก)
 
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   23 มกราคม 2566
 4.รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 2 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 (TCAS66)(ด่วน)
 
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 ธันวาคม 2565
 5.รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2566(ด่วน)
 
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 ตุลาคม 2565
 6.รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 1 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 (TCAS66)
 
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   30 กันยายน 2565
 7.รอบที่ 3 Admission ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 (TCAS66)
 
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   18 มกราคม 2566
 8.ระบบรับเอกสารรายงานตัว สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566
 
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   10 มีนาคม 2566
 9.Line Open Chat สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566
 
 ประกาศโดย   สำนักกิจการนักศึกษา   วันที่ประกาศ   6 มกราคม 2566
 10.การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566
 
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   6 มกราคม 2566
 11.TCAS66: กำหนดการรับสมัครทุกรอบของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2566
 
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 ตุลาคม 2565
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | งานทะเบียน | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1998 - 1716