เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.รอบที่ 2 Quota ครั้งที่ 2 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 (TCAS67)(ด่วนที่สุด)
 
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 เมษายน 2567
 2.ระบบรับเอกสารรายงานตัว สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567(ด่วนมาก)
 
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   10 เมษายน 2567
 3.รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2567 รอบ 3(ด่วนมาก)
 
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   29 กุมภาพันธ์ 2567
 4.การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567(ด่วน)
 
 • ขั้นตอนการสมัครผ่านระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ออนไลน์
 • ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
 •  ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 24737000 ต่อ 1810, 1811   วันที่ประกาศ   19 มีนาคม 2567
   5.Line Open Chat สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567(ด่วน)
   
   ประกาศโดย   สำนักกิจการนักศึกษา โทร. 0 2473 7000 ต่อ 1300   วันที่ประกาศ   26 มกราคม 2567
   6.รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2567 รอบ 2(ด่วน)
   
   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   23 พฤศจิกายน 2566
   7.ประเภทบริการวิชาการ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 (TCAS67)(ด่วน)
   
   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   29 กันยายน 2566
   8.รอบที่ 2 Quota ครั้งที่ 1 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 (TCAS67)
   
   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   9 กุมภาพันธ์ 2567
   9.รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1 Portfolio ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 (TCAS67)
   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1 Portfolio ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 (TCAS67)
 •  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   9 กุมภาพันธ์ 2567
   10.รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 3 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 (TCAS67)
   
   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   29 พฤศจิกายน 2566
   11.รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 2 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 (TCAS67)
   
   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 ตุลาคม 2566
   12.รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 1 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 (TCAS67)
   
   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   9 สิงหาคม 2566
   13.สมัครเรียนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ง่าย ๆ ไม่ต้องเดินทาง สมัครออนไลน์ได้ทุกที่
   
   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   15 พฤศจิกายน 2566
   14.การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567
   
   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2566
   15.รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2567 รอบ 1
   
   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2566
   16.TCAS67: กำหนดการรับสมัครทุกรอบของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2567
   
   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   9 สิงหาคม 2566
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | งานทะเบียน | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1998 - 1716