เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.ประกาศรับสมัคร ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง (สอบคัดเลือก) รอบสาม ปีการศึกษา 2560(ด่วนที่สุด)
 ประกาศรับสมัครระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสาม <<คลิกที่นี่>>
ขั้นตอนการกรอกข้อมูลสมัคร<<คลิกที่นี่>>
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560<<คลิกที่นี่>>

 • เปิดรับสมัคร : 21 เมษายน-18 มิถุนายน 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน : วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560
 • วันสอบข้อเขียน (วิชาพื้นฐานทั่วไป และวิชาเฉพาะ (ข้อเขียน/ปฏิบัติ (ถ้ามี)) : วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560
 • วันสอบสัมภาษณ์ : วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560
 • วันรายงานตัวพร้อมชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจํานวน : วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  1) ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัครได้ 3 อันดับ
  2) ผู้สมัครทุกหลักสูตร/สาขาวิชา จะต้องสอบวิชาพื้นฐานทั่วไป
  3) ผู้สมัครที่เลือกสมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) ในอันดับ 1 หรือ 2 หรือ 3 จะต้องสอบวิชาวัดแววความเป็นครู
 •  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   21 เมษายน 2560
   2.ประกาศรายชื่อผู้ที่ติดสำรอง ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอง(ด่วนที่สุด)
   ผู้ที่มีรายชื่อตามไฟล์แนบ ให้มารายงานตัวในวันที่ 20 เมษายน 2560 ที่อาคาร 5 ชั้น 1

   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   18 เมษายน 2560
   3.ประกาศรายชื่อผู้ที่ติดสำรอง ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบแรก(ด่วนที่สุด)
   ผู้ที่มีรายชื่อตามไฟล์แนบ ให้มารายงานตัวในวันที่ 20 เมษายน 2560 ที่อาคาร 5 ชั้น 1

  สำหรับรอบ2 จะประกาศรายชื่อในวันที่ 18 เมษายน 2560
   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   12 เมษายน 2560
   4.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบ 2(ด่วนที่สุด)
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง (สอบคัดเลือก) รอบ 2 เว็บไซต์สำรอง 1
  เว็บไซต์สำรอง 2
   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   25 มีนาคม 2560
   5.รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ประเภทพิจารณาจากความสามารถพิเศษ(ด่วนที่สุด)
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทพิจารณาจากความสามารถพิเศษ
   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   22 มีนาคม 2560
   6.ประกาศรับสมัคร ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560(ด่วนที่สุด)
   
  ขยายเวลารับสมัคร ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2560

  ประกาศรับสมัครระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ <<คลิกที่นี่>> update
  ขั้นตอนการกรอกข้อมูลสมัคร<<คลิกที่นี่>>
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560<<คลิกที่นี่>>

 • เปิดรับสมัคร : 27 กุมภาพันธ์ - 5 พฤษภาคม 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560
 • วันสอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560
 • วันรายงานตัวพร้อมชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจํานวน : วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560
 • วันปฐมนิเทศ (ภาคพิเศษ) : วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00-12.00 น.

 •  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   28 กุมภาพันธ์ 2560
   7.รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบพิจารณาจากผลการเรียน GPA)(ด่วนที่สุด)
   หมายเหตุ : การเข้าสู่ระบบเพื่อกรอกข้อมูลผู้รายงานตัวให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer เท่านั้น !!!

  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
  --- ค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ---
  * ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องแต่งกายด้วยชุดนิสิตในวันมารายงานตัววันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00-15.00 น. ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 5 ชั้น 1 *

   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   15 กุมภาพันธ์ 2560
   8.รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT)(ด่วนที่สุด)
   หมายเหตุ : การเข้าสู่ระบบเพื่อกรอกข้อมูลผู้รายงานตัวให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer เท่านั้น !!!

  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
  --- ค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ---
  * ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องแต่งกายด้วยชุดนิสิตในวันมารายงานตัววันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00-15.00 น. ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 5 ชั้น 1 *

   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 กุมภาพันธ์ 2560
   9.ประกาศรับสมัคร ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทพิจารณาจากความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2560(ด่วนมาก)
   
  * สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครเพิ่มเติม
  1. นวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน(วท.บ.)(เรียนวิชาทฤษฏีที่กรุงเทพฯและฝึกปฏิบัติที่สุพรรณบุรี)
  2. รัฐประศาสนศาสตร์ (ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี (เรียนที่สุพรรณบุรี)) *


  ประกาศรับสมัครระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทพิจารณาจากความสามารถพิเศษ <<คลิกที่นี่>>
  ขั้นตอนการกรอกข้อมูลสมัคร<<คลิกที่นี่>>
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560<<คลิกที่นี่>>

 • เปิดรับสมัคร : 20 มกราคม - 25 กุมภาพันธ์ 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน : วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560
 • วันสอบข้อเขียน และปฏิบัติ (ถ้ามี)) : วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560
 • วันสอบสัมภาษณ์ : วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560
 • วันรายงานตัวพร้อมชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจํานวน : วันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2560

 •  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   20 มกราคม 2560
   10.วิธีแก้ปัญหาจากการใช้โปรแกรม Internet Download Manager โหลด PDF(ด่วนมาก)
   
  กรณีผู้สมัคร กดพิมพ์ใบชำระเงินไม่ได้ เนื่องจากติดการทำงานของโปรแกรม Internet Download Manager (IDM) ดังตัวอย่าง ให้แก้ปัญหาโดย กดปุ่ม Alt ที่ Keyboard ค้างไว้ แล้วคลิกที่รูปเครื่องพิมพ์ เพื่อโหลดไฟล์ไปอีกแท็บหนึ่ง โดยไฟล์ดังกล่าวเป็นไฟล์ .PDF
  Photo
   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   9 มกราคม 2560
   11.ประกาศรับสมัคร ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง (สอบคัดเลือก) รอบสอง ปีการศึกษา 2560(ด่วนมาก)
   
  * สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครเพิ่มเติม : การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี) *


  ประกาศรับสมัครระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบ 2 <<คลิกที่นี่>>
  ประกาศรับสมัครระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบ 2 Link สำรอง <<คลิกที่นี่>>
  ขั้นตอนการกรอกข้อมูลสมัคร<<คลิกที่นี่>>
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560<<คลิกที่นี่>>

 • เปิดรับสมัคร : 19 ธันวาคม 2559-15 กุมภาพันธ์ 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน : วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
 • วันสอบข้อเขียน (วิชาพื้นฐานทั่วไป และวิชาเฉพาะ (ข้อเขียน/ปฏิบัติ (ถ้ามี)) : วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560
 • วันสอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560
 • วันรายงานตัวพร้อมชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจํานวน : วันที่ 31 มีนาคม-1 เมษายน 2560

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  1) ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัครได้ 3 อันดับ
  2) ผู้สมัครทุกหลักสูตร/สาขาวิชา จะต้องสอบวิชาพื้นฐานทั่วไป
  3) ผู้สมัครที่เลือกสมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) ในอันดับ 1 หรือ 2 หรือ 3 จะต้องสอบวิชาวัดแววความเป็นครู
 •  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   19 ธันวาคม 2559
   12.ตารางกิจกรรมสำหรับนิสิต/นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560(ด่วน)
   
 • รายละเอียดตามไฟล์แนบ <<คลิกที่นี่>>
 •  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   15 มีนาคม 2560
   13.ประกาศรับสมัคร ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทพิจารณาจากผลการเรียน (GPA) ปีการศึกษา 2560
   
  ประกาศรับสมัครระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทพิจารณาจากผลการเรียน (GPA) <<คลิกที่นี่>>
  ประกาศรับสมัครระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทพิจารณาจากผลการเรียน (GPA) Link สำรอง <<คลิกที่นี่>>
  ขั้นตอนการกรอกข้อมูลสมัคร<<คลิกที่นี่>>
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560<<คลิกที่นี่>>

 • เปิดรับสมัคร : 25 ธันวาคม 2559-20 มกราคม 2560
 • ยื่นสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 5 ภาคเรียน : 25 ธันวาคม 2559-20 มกราคม 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน : วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560
 • วันสอบข้อเขียน และปฏิบัติ (ถ้ามี)) : วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
 • วันสอบสัมภาษณ์ : วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560
 • วันรายงานตัวพร้อมชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจํานวน : วันที่ 16-17 มีนาคม 2560

 •  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   27 ธันวาคม 2559
   14.ขั้นตอนการเข้าระบบ สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนเข้าใช้ระบบแล้ว <<คลิกที่นี่>>
   สำหรับผู้ที่เคย "ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ" แล้ว เมื่อทำการลงทะเบียนอีกครั้ง
  ระบบจะขึ้นว่า "เลขประจำตัวประชาชนถูกใช้แล้วในฐานข้อมูล"
  หากจะเข้าสู่ระบบรับสมัครอีกครั้ง ให้คลิก "ถอยกลับ" และ "เข้าสู่ระบบ"
  จากนั้น ให้กรอกเลขที่บัตรประชาชนทั้งในช่อง "เลขที่บัตรประชาชน" และช่อง "รหัสผ่าน" จากนั้นคลิก "เข้าสู่ระบบ"
   ประกาศโดย   ศูนย์รับสมัครนิสิต-นักศึกษา   วันที่ประกาศ   9 มีนาคม 2558
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2017   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1998 - 1716