เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2564  ภาคการศึกษาที่ 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE9 พ.ย. 2564 30 ธ.ค. 2564
  -ชั้นปี 223 พ.ย. 2564 30 ธ.ค. 2564
  -ชั้นปี 316 พ.ย. 2564 30 ธ.ค. 2564
  -ชั้นปี 49 พ.ย. 2564 30 ธ.ค. 2564
  -ชั้นปีอื่น ๆ9 พ.ย. 2564 30 ธ.ค. 2564
 • วันเปิดภาคเรียน10 ม.ค. 2565 10:55 น.10 ม.ค. 2565 10:55 น.
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | งานทะเบียน | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2021   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719