เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.Line Open Chat สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567
 
 ประกาศโดย   สำนักกิจการนักศึกษา โทร. 0 2473 7000 ต่อ 1300   วันที่ประกาศ   26 มกราคม 2567
 2.สมัครเรียนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ง่าย ๆ ไม่ต้องเดินทาง สมัครออนไลน์ได้ทุกที่
 
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   15 พฤศจิกายน 2566
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | งานทะเบียน | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1998 - 1716