เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาประเภทความสามารถพิเศษ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 (ด่วนที่สุด)    
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาประเภทความสามารถพิเศษ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 คลิกที่นี่
 • เว็บไซต์รับสมัครคัดเลือกทุนความสามารถพิเศษ คลิกที่นี่
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   26 กันยายน 2565
 2.บัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2565 ให้มาติดต่อขอรับใบปริญญาบัตร (ด่วนที่สุด)    
ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน ถึง 15 ธันวาคม 2565
(หากไม่มารับตามกำหนด จะเสียค่าปรับในการขอรับเอกสารชุดละ 500 บาท)
ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่ยังไม่ได้รับใบปริญญาบัตรที่ลิงก์ คลิกที่นี่เพื่อดูรายชื่อ
ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่ยังไม่ได้รับเกียรติบัตรเรียนดีที่ลิงก์ คลิกที่นี่เพื่อดูรายชื่อ

Q: ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างในการมารับใบปริญญาบัตร?
A: บัตรประชาชน
Q: ไม่สะดวกมารับใบปริญญาบัตรด้วยตนเอง สามารถจัดส่งทางไปรษณีย์ได้ไหม?
A: ไม่สามารถจัดส่งทางไปรษณีย์ได้ หากบัณฑิตไม่สะดวกมาติดต่อ ให้ทำเรื่องมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับเอกสารแทน
Q: ต้องการมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับใบปริญญาบัตรแทน ต้องดำเนินการอย่างไร?
A: ให้ใช้สำเนาบัตรประชาชนทั้งผู้มอบและผู้รับมอบ ลงนามให้เรียบร้อยพร้อมระบุใช้สำหรับรับใบปริญญาบัตร
Q: อยากเลื่อนรับปริญญาเป็นปีหน้า ต้องทำอย่างไร?
A: ติดต่อเขียนคำร้องทั่วไป ทบ.1 ขอเลื่อนรับปริญญา พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน

Q: ตรวจพบเชื้อโควิดในวันรับจริง (4 กันยายน) ต้องดำเนินการอย่างไร?
A: แยกเป็น 2 กรณี ดังนี้
 • 1) บัณฑิตที่ตรวจพบเชื้อโควิดที่หน้างาน (ที่ มรภ.นครปฐม) และยังมีความประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้รอกำหนดการรอบพิเศษจากส่วนกลาง (ยังไม่สามารถแจ้งวันเวลาได้)
 • 2) บัณฑิตที่ตรวจพบเชื้อโควิดจากที่บ้าน หรือที่อื่นๆ ที่ไม่ใช่หน้างาน และยังมีความประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้ยื่นคำร้องทั่วไป ทบ.1 เพื่อแจ้งขอเลื่อนรับปริญญาบัตรไปปีหน้า
 • กรณีไม่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สามารถมาติดต่อขอรับใบปริญญาบัตรได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 • *แยกเป็น 2 กรณีเนื่องจากบัณฑิตที่ตรวจพบเชื้อโควิดที่หน้างาน ทางส่วนกลางได้เก็บข้อมูลบัณฑิตไว้แล้ว
  หมายเหตุ : ส่วนกลาง ที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัย

  เวลาเปิด-ปิดทำการของสำนัก
  จันทร์ - พุธ เวลา 08.00 - 19.00 น.
  พฤหัส - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.30 น.
  อาทิตย์ เวลา 09.00 - 15.00 น.
  วันอาทิตย์เปิดทำการวันไหนบ้าง?
  18 25 กันยายน
  2 9 16 30 ตุลาคม
  6 13 20 27 พฤศจิกายน
  (ธันวาคมปิดภาคเรียน)
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   14 กันยายน 2565
   3.สำหรับผู้ที่มีรายชื่อสำเร็จการศึกษารอบจบวันที่ 8 กันยายน 2565 (ด่วนที่สุด)    
  ผู้ที่มีรายชื่อโปรดตรวจสอบชื่อนามสกุลในระบบให้ถูกต้อง หากผิดให้มาดำเนินการแก้ไขโดยติดต่อเคาน์เตอร์งานทะเบียน
  สามารถยื่นเอกสาร บส.9 และรับใบรับรองคุณวุฒิพร้อมใบรายงานผลการศึกษาได้ใน วันที่ 22 กันยายน 2565 เป็นต้นไป
  สิ่งที่ต้องเตรียมมา

  1. บัตรนักศึกษา หรือบัตรประชาชน หรือบัตรอื่น ๆ ที่ออกโดยราชการ
  2. ค่าธรรมเนียมสำหรับขึ้นทะเบียนบัณฑิต จำนวน 1,000 บาท
  3. ซองจดหมายติดแสตมป์ เขียนชื่อนามสกุล จ่าหน้าซองถึงตัวเอง (ซองขนาด10.88*23.5 ซม.)

  -- กรุณาจดลำดับที่จบในเอกสารบัญชีรายชื่อจากลิงก์ด้านล่าง เพื่อใช้ในการกรอกข้อมูล บส.9 เท่านั้น --

 • ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ 2/2564 รอบที่ 7 วันที่ 8 กันยายน 2565
 • ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ 2/2564 รอบที่ 6 วันที่ 9 สิงหาคม 2565
 • ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ 2/2564 รอบที่ 5 วันที่ 7 กรกฎาคม 2565
 • ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ 2/2564 รอบที่ 4 วันที่ 2 มิถุนายน 2565
 • ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ 1/2564 รอบที่ 5 วันที่ 2 มิถุนายน 2565

 • รายชื่อรอบอื่น ๆ ให้ติดตามที่เว็บสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน AAR.BSRU
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   8 กันยายน 2565
   4.การรับใบปริญญาบัตร การเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร และการแจ้งปัญหาที่เกี่ยวกับใบปริญญาบัตร (ด่วนที่สุด)    
 • 1. บัณฑิตที่ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สามารถมาติดต่อขอรับใบปริญญาบัตร ได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 5 ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน ถึง 15 ธันวาคม 2565

 • 2. บัณฑิตที่มีเหตุขัดข้องไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้และประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในรอบถัดไป ให้มายื่นคำร้องขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร โดยใช้คำร้องทั่วไป (ทบ.1) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 ธันวาคม 2565

 • 3. บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2565 แต่พบปัญหาเกี่ยวกับใบปริญญาบัตรที่ได้รับไป ให้ลงชื่อในแบบฟอร์มแจ้งปัญหา ที่ลิงก์ คลิกที่นี่เพื่อแจ้งปัญหา (เฉพาะกรณีที่ใบปริญญาบัตรสลับ หรือไม่ได้รับใบปริญญาบัตรเท่านั้น)

 • ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   6 กันยายน 2565
   5.ปฏิทินวิชาการ กำหนดการลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียม ภาคเรียน 2/2565 (ด่วนที่สุด)    
 • ปฏิทินวิชาการและวันชดเชยการเรียนการสอน คลิกที่นี่
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียน คลิกที่นี่
 • กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา รอกำหนดการ
  ข้อแนะนำในการลงทะเบียน
  1. นักศึกษาทุกคน ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาและขอคำแนะนำในการลงทะเบียน และอาจารย์ปรึกษาปลด Lock ระบบเพื่อให้นักศึกษามีสิทธิ์ในการลงทะเบียน
 • ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   22 สิงหาคม 2565
   6.กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 (ด่วนที่สุด)    
  รายงานตัวบัณฑิตผ่าน BSRU APP ในวันที่ 15 สิงหาคม ถึง 27 สิงหาคม 2565
  (ลำดับการซ้อมจะประกาศให้ทราบหลังจากรายงานตัวบัณฑิต)
  ทั้งนี้ บัณฑิตที่จะรายงานตัว ต้องดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิต (บส.9) แล้วจึงจะรายงานตัวได้
  (วิธีการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนบัณฑิต (บส.9) ตรวจสอบจาก บัณฑิตได้รับใบทรานสคริปต์และใบรับรองคุณวุฒิฉบับจริงไปแล้ว โดยมีค่าธรรมเนียม 1,000 บาท)

  วันซ้อมย่อย และวันซ้อมใหญ่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รายละเอียดตามไฟล์แนบ
  วันรับจริง วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

  สามารถศึกษาวิธีการ Download App และวิธีการลงทะเบียนใช้งาน BSRU APP ได้ที่เว็บไซต์สำนักกิจการนักศึกษา คลิกที่นี่

 • สำหรับบัณฑิตที่มีเหตุขัดข้องไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ แต่มีความประสงค์จะเข้ารับปริญญา ให้มาดำเนินการยื่นคำร้องขอเลื่อนรับปริญญา ตั้งแต่วันนี้ ถึง 12 กันยายน 2565
 • สำหรับบัณฑิตที่ไม่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้มาติดต่อขอรับใบปริญญาบัตร ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน - 15 ธันวาคม 2565 (บัณฑิตไม่ต้องรายงานตัวผ่าน BSRU APP)

 • ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   5 สิงหาคม 2565
   7.ระบบรับเอกสารรายงานตัว สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 (ด่วนที่สุด)    
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   24 มิถุนายน 2565
   8.คู่มือการยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า ผ่านช่องทางออนไลน์ (ด่วนที่สุด)    
  การลงทะเบียนเรียนล่าช้า สามารถยื่นคำร้องได้เฉพาะช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น
  <<เฉพาะนักศึกษาที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเรียนในรอบแรกเท่านั้น>>
  <<นักศึกษาที่เคยลงทะเบียนเรียนแล้วในรอบแรก ให้ลงทะเบียนเรียนเพิ่มรายวิชาบนเว็บไซต์ระบบบริการการศึกษาได้เลย>> โปรดตรวจสอบกำหนดการลงทะเบียนเรียนในแต่ละเทอม
  ลิงก์ลงทะเบียนเรียนล่าช้า คลิกที่นี่

  ***ในวันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนล่าช้า วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า ต้องดำเนินการยื่นคำร้อง+ชำระค่าปรับล่าช้าให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเวลา 16.30 น.
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   19 พฤษภาคม 2565
   9.Line Open Chat สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 (ด่วนที่สุด)    
  ประกาศโดย   สำนักกิจการนักศึกษา   วันที่ประกาศ   12 พฤษภาคม 2565
   10.Digital Transcript (ระบบบริหารจัดการไฟล์ดิจิทัลทรานสคริปต์) (ด่วนที่สุด)    
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   11 มีนาคม 2565
   11.ปฏิทินวิชาการ กำหนดการลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียม ภาคเรียน 1/2565 (ด่วนที่สุด)    
 • ปฏิทินวิชาการและวันชดเชยการเรียนการสอน (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) update 22/8/2565 คลิกที่นี่
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียน คลิกที่นี่ Update 28/4/2565!!!!
 • กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา คลิกที่นี่
  ข้อแนะนำในการลงทะเบียน
  1. นักศึกษาทุกคน ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาและขอคำแนะนำในการลงทะเบียน และอาจารย์ปรึกษาปลด Lock ระบบเพื่อให้นักศึกษามีสิทธิ์ในการลงทะเบียน
 • ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   7 กุมภาพันธ์ 2565
   12.แบบประเมินความพึงพอใจการบริการและการใช้งานระบบ MIS (ด่วนที่สุด)    
  ขอความร่วมมือนักศึกษาตอบแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับการใช้งานบริการและระบบบริการการศึกษา (MIS) ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปีงบประมาณ 2565

  สามารถตอบแบบสอบถามได้ที่ลิงก์ คลิกที่นี่เพื่อตอบแบบสอบถาม
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   6 ตุลาคม 2564
   13.วิธีการแก้ปัญหาการเข้าใช้งานระบบ    
  สามารถทำตามดังไฟล์แนบ คลิก Download File
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2559
   14.คู่มือการยื่นคำร้องแจ้งขอเรียนเป็นภาคเรียนสุดท้าย ทบ.17 ผ่าน MIS    
  สามารถดูคู่มือได้ที่ >>>คู่มือ ทบ.17 คลิกที่นี่
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   10 สิงหาคม 2565
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | งานทะเบียน | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719