เมนูหลักกรุณาป้อนรหัสประจำตัวและรหัสผ่าน
  รหัสประจำตัว
รหัสผ่าน

**เมื่อนักศึกษาเข้าสู่ระบบเป็นครั้งแรกแล้ว กรุณาเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัย**
  
หมายเหตุ : สำหรับนักศึกษา ใช้รหัสประจำตัวนักศึกษา เป็น Username และ Password เป็น รหัสบัตรประชาชน หรือ วันเดือนปีเกิด (ววดดปปปป เช่น 19012535) ในครั้งแรกที่เข้าใช้งานระบบ
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | งานทะเบียน | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719