เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2564  ภาคการศึกษาที่ 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE20 พ.ค. 2564 7:00 น.31 ก.ค. 2564 23:59 น.
  -ชั้นปี 15 มิ.ย. 2564 0:05 น.31 ก.ค. 2564 23:59 น.
  -ชั้นปี 230 พ.ค. 2564 0:00 น.31 ก.ค. 2564 23:59 น.
  -ชั้นปี 330 พ.ค. 2564 7:01 น.31 ก.ค. 2564 23:59 น.
  -ชั้นปี 420 พ.ค. 2564 7:01 น.31 ก.ค. 2564 23:59 น.
  -ชั้นปีอื่น ๆ20 พ.ค. 2564 7:01 น.31 ก.ค. 2564 23:59 น.
 • วันเปิดภาคเรียน16 ส.ค. 2564
 • วันสุดท้ายของการยื่นคำร้อง ทบ.14 ขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ27 ส.ค. 2564
 • วันสุดท้ายของการยื่นคำร้อง ทบ.17 ขอเรียนเป็นภาคเรียนสุดท้าย15 ก.ย. 2564
 • หยุดราชการเป็นกรณีพิเศษตามมติ ครม.24 ก.ย. 2564
 • หยุดวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร13 ต.ค. 2564
 • หยุดวันปิยมหาราช22 ต.ค. 2564
 • วันสุดท้ายของการยื่นคำร้อง ทบ.12 ขอยกเลิกวิชาเรียน (เกรด W)19 พ.ย. 2564
 • วันสุดท้ายของการยื่นคำร้อง ทบ.6 ขอพักการเรียน12 ธ.ค. 2564
 • หยุดวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร6 ธ.ค. 2564
 • วันสุดท้ายของการเรียนการสอน9 ธ.ค. 2564
 • ช่วงวันสอบปลายภาค13 ธ.ค. 2564 17 ธ.ค. 2564
 • กำหนดส่งผลการเรียน14 ม.ค. 2565
  -งวดชำระเงินครั้งที่ 110 ส.ค. 2564 8 ก.ย. 2564
  -ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด(ใบลงทะเบียน)9 ส.ค. 2564 7 ก.ย. 2564
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | งานทะเบียน | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2021   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719