เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2566  ภาคการศึกษาที่ 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE17 ก.ค. 2566 0:00 น.3 ส.ค. 2566 23:59 น.
  • งวดชำระเงินครั้งที่ 110 ก.ค. 2566 7 ส.ค. 2566
  • วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด8 ส.ค. 2566
  • ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด(ใบลงทะเบียน)10 ก.ค. 2566 7 ส.ค. 2566
      
    สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | งานทะเบียน | 
    Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719