เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2558  ภาคการศึกษาที่ 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE17 ส.ค. 2558 0:00 น.6 ก.ย. 2558 23:59 น.
  -ชั้นปี 217 ส.ค. 2558 0:00 น.6 ก.ย. 2558 23:59 น.
  -ชั้นปี 317 ส.ค. 2558 0:00 น.6 ก.ย. 2558 23:59 น.
  -ชั้นปี 417 ส.ค. 2558 0:00 น.6 ก.ย. 2558 23:59 น.
  -ชั้นปีอื่น ๆ17 ส.ค. 2558 0:00 น.6 ก.ย. 2558 23:59 น.
  -ช่วงวันยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกิน หรือคำร้องเปิดกรณีพิเศษ1 พ.ค. 2558 0:03 น.1 ก.ย. 2558 0:00 น.
 • วันเปิดภาคเรียน17 ส.ค. 2558 0:00 น.17 ส.ค. 2558 0:00 น.
  -การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา25 ม.ค. 2559 10:44 น.30 ก.ค. 2559 23:59 น.
  -การประเมินสิ่งแวดล้อม25 ม.ค. 2559 10:45 น.30 ก.ค. 2559 23:59 น.
  -งวดชำระเงินครั้งที่ 12 ก.ค. 2558 0:00 น.17 ส.ค. 2558 0:00 น.
  -ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด(ใบลงทะเบียน)2 ก.ค. 2558 0:00 น.2 ธ.ค. 2563 23:59 น.
  -วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด18 ส.ค. 2558 0:00 น.18 ส.ค. 2558 0:00 น.
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2020   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719