เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2567  ภาคการศึกษาที่ 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE1 มิ.ย. 2567 0:00 น.30 มิ.ย. 2567 23:59 น.
  -ชั้นปี 114 มิ.ย. 2567 8:48 น.30 มิ.ย. 2567 0:00 น.
  -ชั้นปี 27 มิ.ย. 2567 9:17 น.30 มิ.ย. 2567 23:59 น.
  -วันเปิดภาคเรียน8 ก.ค. 2567 8 ก.ค. 2567
 • งวดชำระเงินครั้งที่ 11 ก.ค. 2567 29 ก.ค. 2567
 • วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด30 ก.ค. 2567
 • ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด(ใบลงทะเบียน)1 ก.ค. 2567 29 ก.ค. 2567
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | งานทะเบียน | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719